Phim tài liệu Giữ xanh rừng Tây Nguyên

Rừng xanh Tây Nguyên và câu chuyện giữ rừng giữa cao nguyên đại ngàn. Những câu chuyện được chia sẽ với những cộng đồng dân tộc thiểu số trên vùng cao Tây Nguyên. Những nguồn lợi đem đến từ rừng và những câu chuyện bảo vệ rừng của các cộng đồng nơi đây. Kính mời quý độc giả đón xem tập phim tài liệu Giữ xanh rừng Tây Nguyên do CIRUM thực hiện.

https://www.youtube.com/watch?v=WE0EkkODGac&t

Tiến Mạnh