Cách tiếp cận mới trong đầu tư nông nghiệp quy mô lớn

Tuần này, Quản lý Đất đai Mê Kông đã tổ chức Hội thảo khu vực về Đầu tư Nông nghiệp Quy mô có Trách nhiệm ở Viêng Chăn, Lào. Hội thảo đã tìm hiểu những thách thức của đầu tư nông nghiệp quy mô lớn và các phương pháp tiếp cận thay thế hỗ trợ sự phát triển bền vững và vì người nghèo, cũng như tăng trưởng kinh tế.

Những người tham gia đến từ các nước Mê Công và đại diện cho chính phủ, khu vực tư nhân, các viện nghiên cứu, xã hội dân sự và các tổ chức quốc tế.

Kể từ những năm 1990, số vụ mua bán đất nông nghiệp quy mô lớn cho các khoản đầu tư nông nghiệp ở khu vực Mekong đã tăng lên đáng kể. Người ta hy vọng rằng điều này sẽ làm tăng thu nhập, năng suất và thu nhập của chính phủ nhưng kết quả thường thất vọng. Thay vào đó, nhiều khoản đầu tư nông nghiệp lớn đã có những tác động xã hội và môi trường tiêu cực, gây ra những vấn đề cho cộng đồng, các nhà đầu tư và các chính phủ.

Các chủ đề thảo luận bao gồm:

những tác động tích cực và tiêu cực của các khoản đầu tư cho nông dân nhỏ nông thôn, cũng như các đối tác nhượng quyền;
hiệu quả của các khung pháp lý hiện hành của quốc gia;
và kinh nghiệm của sự tham gia giữa các nhà đầu tư tư nhân và cộng đồng nông thôn.

Các bài trình bày và các tài liệu khác từ hội thảo có tại đây:

http://mekongplatformlearning.wikispaces.com/Regional+Workshop+on+Responsible+Large+Scale+Agriculture+Investment+on+15-17+November+2017