Gặp gỡ vì mục tiêu phát triển bền vững 2017

Chiều 8/12 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức Sự kiện gặp gỡ 2017 vì sự Hợp tác và Phát triển tham gia sự kiện có ông Trần Đắc Lợi, Phó trưởng ban TT, Ban Đối ngoại TW, ông Lê Bộ Lĩnh, Phó Tổng thư ký QH, Phó chủ nhiệm VPQH, ông Bruno Angelet, Đại sứ phái đoàn LM Châu Âu tại Việt Nam, ông Michael Greene, Giám đốc USAID Việt Nam, lãnh đạo LHHVN và trên 150 đại biểu đại diện cho các Bộ, Ban, ngành Trung ương và Hà Nội, các tổ chức Quốc tế, lãnh đạo các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc LHHVN.

Đây là sự kiện được tổ chức kể từ năm 2015 với các chủ đề khác nhau nhưng cùng hướng tới mục tiêu chung đó là chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và ghi nhận những thành tựu, kết quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa các tổ chức trong hệ thống LHHVN với các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế, và các doanh nghiệp trong và ngoài nước và các đối tác khác.
Năm 2015, với chủ đề đánh giá kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc; những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp; kế hoạch và định hướng phát triển hoạt động hợp tác quốc tế của LHHVN. Tại sự kiện đã vinh danh 10 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc về thành tích huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực viện trợ phi chính phủ nước ngoài, và 10 đối tác quốc tế về hỗ trợ có hiệu quả cho các tổ chức KH&CN trực thuộcLHHVN.

Năm 2017 là một năm có ý nghĩa đặc biệt. Trong bối cảnh Việt Nam hoàn thành vượt mức tất cả 13 chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, thành tựu này đã góp phần quan trọng nâng cao hình ảnh, vị thế và uy tín của Việt Nam được dư luận quốc tế dánh giá cao.
Tuy nhiên, nền kinh tế còn nhiều hạn chế, yếu kém, chất lượng tăng trưởng chưa thật sự bền vững, năng suất lao động còn thấp, tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, cản trở, thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực rườm rà, phức tạp; phá rừng, khai thác tài nguyên đã để xảy ra một số vụ nghiêm trọng; tham nhũng, lãng phí xảy ra ở nhiều nơi…Đặc biệt thiên tai và biến đổi khí hậu đã gây ra tổn thất nạng nề.

Vì vậy, năm 2017 LHHVN đã lựa chọn chủ đề “Tăng cường sự hợp tác vì phát triển bền vững” tập trung làm nổi bật những giải pháp, kế hoạch hành đông thiết thức của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc LHHVN nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững trong 5 lĩnh vực: Năng lượng bền vững; Phát triển đô thị và nông thôn bền vững; Biến đổi khí hậu và môi trường; Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học và Tăng cường hợp tác.

Là một thành viê thuộc VUSTA trung tâm CIRD cùng liên minh FORLAND đã và đang thực hiện tốt các hoạt động theo mục tiêu phát trển bền vững. Trong đó chú trọng mục tiêu số 15 về bảo vệ và phát trển rừng, bảo tồn đa dang sinh học.

VUSTA, Tiến Mạnh.