HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN: CÔNG DÂN GIÁM SÁT QUẢN TRỊ ĐẤT ĐAI – HỢP PHẦN TẠI HÀ TĨNH

Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi với hàng loạt quá trình tái cơ cấu ngành nghề, sắp xếp lại quy mô và phương thức sản xuất; cùng với đó là tiến trình đô thi hóa, công nghiệp hóa yêu cầu sự chuyển đổi mục đích sử dụng, tái phân bổ quyền sử dụng đất diễn ra ở khắp nơi trên toàn quốc. Xu hướng này dẫn đến sự biến động lớn về quy hoạch và chuyển đổi quyền sử dụng đất đai trong hơn hai thập kỷ qua.

Thực tế cho thấy, trong những năm qua rất nhiều sự việc đã xảy ra xuất phát từ những mâu thuẫn liên quan đến đất đai. Phần lớn trong số đó là xuất phát từ việc người dân không đồng thuận với phương án đền bù, bồi hoàn giá trị do cơ quan nhà nước quy định. Một trong những lý do dẫn đến việc người dân chưa đồng thuận là xuất phát từ việc họ không nắm bắt được thông tin kịp thời, không được tham vấn và trao đổi một cách thấu đáo.

Dự án: công dân tham gia giám sát trong quản lý và sử dụng đất đai tại Việt Nam có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thông qua dự án giúp đưa tiếng nói của người dân đến các cơ quan quản lý nhà nước, để có sự cân nhắc điều chỉnh cho phù hợp, tạo sự đồng thuận, giảm tiêu cực và giảm thiểu những nguy cơ dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp đất đai khi triển khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hệ thống văn bản luật pháp và các quy định chưa được hoàn thiện, sự tham gia giám sát của người dân trong lĩnh vực đất đai còn nhiều hạn chế. Một trong những lý do là người dân, thậm chí là cả các cán bộ ở các cơ quan chức năng về đất đai cũng chưa chưa hiểu rõ về cách thức để người dân có thể thực thi quyền giám sát của mình trong lĩnh vực đất đai.

Hội thảo bắt đầu vào lúc 8h00 ngày 26.1.2018 tại Tp.Hà Tĩnh

Với sự tham gia góp mặt của hơn 100 đại biểu tham gia và chia sẻ các kết quả hoạt động triển khai dự án trên địa bàn xã Sơn Thọ, Huyện Vũ Quang, tỉnh hà Tĩnh.

Chủ trì là Ông: Bùi Nhân Sâm – PCT. MTTQ tỉnh Hà Tỉnh và đồng chủ trì là ông Ngô Văn Hồng GĐ Trung tâm CIRD là điều phối của mạng lưới FORLAND.

Hình: Phát biểu chia sẻ hoạt động phối hợp của UBMT TQ huyện

Dự án thí điểm công dân tham gia giám sát trong quản lý và sử dụng đất đai tại Việt Nam – Hợp phần tại Hà Tĩnh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thông qua dự án nhằm ứng dủng thử nghiệm sổ tay hướng dẫn công dân giám sát trong quản trị đất đai đồng thời giúp đưa tiếng nói của người dân phản ánh những tồn tại, bất cập trong việc thực thi chính sách đất đai ở địa phương đến các cơ quan quản lý nhà nước nhằm có sự cân nhắc điều chỉnh cho phù hợp, tạo sự đồng thuận, giảm tiêu cực và giảm thiểu những nguy cơ dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp đất đai khi triển khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Sổ tay hướng dẫn công dân giám sát trong quản trị đất đai được xây dựng với mục đích  hướng dẫn chung về phương pháp, tiến trình để người dân có thể theo dõi, thu thập thông tin, đánh giá việc thực thi của cơ quan nhà nước, đánh giá sự tuân thủ của các cơ quan chức năng theo các chuẩn mực, tiêu chí cụ thể mà pháp luật đã quy định, từ đó có những phản hồi, kiến nghị đến các cơ qua chức năng để điều chỉnh kịp thời…. dựa trên khuôn khổ các quy định của pháp luật hiện hành.