CỰU HỌC SINH KHÓA 1 AMSTERDAM TẠI SÀI GÒN TRỒNG 1000 CÂY TRONG DỰ ÁN “KHÔI PHỤC RỪNG ĐẦU NGUỒN SÔNG GIANH”

Ngày 08-5-2021, nhóm cựu học sinh khóa 1 trường THPT chuyên Hà Nội, Amsterdam, đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đã đến Quảng Bình, trồng những cây đầu tiên cho sáng kiến “góp 1000 cây xanh” trong dự án “Khôi phục rừng đầu nguồn sông Gianh” của VARS

Đoàn: CEGORN, Nhóm cựu học sinh trương Amsterdam, và cộng đồng lên rừng trồng cây
Read More