post

Hội thảo Tham vấn, góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Chiều ngày 01 tháng 7 năm 2022, Tại thành phố Đà Nẵng,Tổng cục Lâm nghiệp (VNFOREST) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên Vùng cao (CEGORN) – tổ chức điều phối của Liên minh đất rừng (FORLAND) và Liên minh Sinh kế xanh (Green Livelihoods) tổ chức Hội thảo Tham vấn, góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Hội thảo tập trung thảo luận Dự thảo về nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về giao rừng, cho thuê rừng với sự chủ trì của ông Bùi Chính Nghĩa – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và ông Lê Đình Thơm – Phó Cục trưởng Cục Kiểm Lâm. Các đại biểu nhất trí cần sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị định nhằm tăng cường khả năng thực thi tại thực tế. Đồng thời các đại biểu cũng chỉ ra một số vướng mắc đối với các quy định về Luật đất đai đối với vấn đề giao đất giao rừng, các quy định về cho thuê dịch vụ môi trường rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng.

Toàn cảnh Hội thảo

Sau khi nghe đại diện Cục Kiểm Lâm Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá nội dung quy định về giao rừng, cho thuê rừng theo quy định tại Chương III Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ với các quy định pháp luật liên quan, hướng đề xuất sửa đổi, bổ sung, các đại biểu tiến hành vào phiên thảo luận, các đại biểu chia sẻ thẳng thắn về các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Nghị định 156/2018/NĐ-CP cũng như các vấn đề liên quan đến giao rừng, cho thuê rừng được quy định tại Chương III nghị định này.

Read More