Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh tổng hợp và tự nguyện bảo tồn Voọc đen gáy trắng – Tiếp tục hành trình bảo tồn và phát triển sinh kế bền vững.

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, đánh dấu sự ra mắt của Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh tổng hợp và Tự nguyện bảo tồn Voọc đen gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũng là sự tiếp nối các giải pháp thực hiện bảo tồn bền vững. Hợp tác xã được […]

Hội thảo Tham vấn, góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Chiều ngày 01 tháng 7 năm 2022, Tại thành phố Đà Nẵng,Tổng cục Lâm nghiệp (VNFOREST) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên Vùng cao (CEGORN) – tổ chức điều phối của Liên minh đất rừng (FORLAND) và Liên minh Sinh kế xanh (Green Livelihoods) tổ chức Hội thảo Tham vấn, […]

Tài liệu nghiên cứu: Quyền hưởng dụng đất và rừng truyền thống của người Mã Liềng, tại xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Tộc người Mã Liềng là một trong những nhóm dân tộc rất ít người ở Việt Nam. Người Mã Liềng thuộc nhóm dân tộc Chứt gồm 5 tộc người Mày, Rục, Sách, Mã Liềng và Arem với dân số tính đếnnăm 2019 có khoảng 7.513 người , trong đó khoảng 6.500 người sống ở các […]

Tuyển chuyên gia tư vấn rà soát Nghị định 156/2018/NĐ-CP

Yêu cầu về trình độ, năng lực của tư vấn – Có Bằng kỹ sư trở lên về chuyên ngành lâm nghiệp. – Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lâm nghiệp, ưu tiên đã tham gia xây dựng các chính sách về giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi […]