Tuyển chuyên gia tư vấn hoạt động: Hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số trong việc xác định ranh giới đất đai được giao cho cộng đồng

Thời gian triển khai: Từ ngày 21-26 tháng 4 năm 2022
Địa điểm: Xã Đắk Tờ Ne, Đắk Ruồng, Đắk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
Yêu cầu: Thạc sĩ Lâm nghiệp hoặc cử nhân có kinh nghiệm ít nhất 10 năm trong lĩnh vực giao đất, giao rừng

Read More

TUYỂN CHUYÊN GIA: HỖ TRỢ CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH RANH GIỚI ĐẤT ĐAI ĐƯỢC GIAO CHO CỘNG ĐỒNG

Thời gian: Tháng 01 năm 2022
Địa điểm: Xã Đak Tờ Re, Dak Ruồng, Dak Pne – huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
Số lượng: 01 người
Kinh nghiệm: Thạc sĩ Lâm nghiệp hoặc có kinh nghiệm ít nhất 10 năm trong lĩnh vực giao rừng

Read More

Tuyển chuyên gia Tổ chức Hội nghị thành lập mạng lưới rừng cộng đồng cấp tỉnh

Số lượng: 01 người
Thời gian triển khai hội nghị: 14/12/2021
Địa điểm: Huyện Kon Plong
Yêu cầu:

Có bằng đại học hoặc cao hơn hơn trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên;

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực liên quan đến quản lý rừng cộng đồng, hiểu biết về chính sách lâm nghiệp;

– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong thực hiện các hoạt động cho đồng bào dân tộc thiểu số;

Read More
post

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀO TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN”

Để triển khai dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội vào tiến trình thực hiện Luật Tiếp cận thông tin”, Liên minh đất rừng FORLAND cần tuyển 02 tư vấn: gồm 01 tư vấn chính và 01 tư vấn để thực hiện các hoạt động tham gia cùng dự án từ 8/2018 đến tháng 3/2019.  Thời hạn ứng tuyển hết ngày 27/8/2018.

Read More