LÊ CÔNG NAM
Giám đốc
PHẠM THỊ KIM DUNG
Kế toán
ĐINH THỊ HỒNG YÊN
Văn phòng – Thủ quỹ
PHẠM THỊ SÂM
MEL – Truyền thông
TRẦN Á CHÂU
Cán bộ dự án
DƯƠNG THỊ DUNG
Cán bộ dự án