Trung tâm nghiên cứu quản trị tài nguyên vùng cao (CEGORN)

   Bản Cơ chế hoạt động được sử dụng như một bản tài liệu hướng dẫn dành cho nhân viên của trung tâm CEGORN. Bản cơ chế hoạt động bao gồm mô tả công việc của tất cả nhân viên, cơ quan ra quyết định và là công cụ định hướng cho các đề xuất chương trình/ dự án, quản lí, giám sát và đánh giá chương trình/ dự án. Tài liệu này sẽ được cấp phát cho các nhân viên hiện tại cũng như các nhân viên mới của CEGORN, đồng thời sẽ được cập nhật định kì 6 tháng nhằm đảm bảo phản ánh kịp thời những trọng tâm và công việc hiện tại của CEGORN.

Cơ quan ra quyết định
Chủ tịch sáng lập CEGORN chịu trách nhiệm định hướng chiến lược phát triển và cố vấn
khoa học các vấn đề liên quan đến hoạt động và phát triển của CEGORN. Ban giám đốc điều hành mọi hoạt động của CEGORN đồng thời chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam về các hoạt động của tổ chức.Các hoạt động của CEGORN liên quan đếngây quỹ, nghiên cứu, cố vấn, vận động hành lang, thực hiện các chương trình phát triển. Công tác quản lý và vận hành của CCCD được giám sát bởi giám đốc CEGORN và tuân theo những điều lệ của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam (VUSTA) được thông qua năm 2000. CEGORN có trách nhiệm gửi các kế hoạch hàng năm và báo cáo hoạt động cho VUSTA để phê duyệt theo quy định.
Mỗi tháng, các phòng ban của CEGORN có trách nhiệm lên kế hoạch chi tiết các hoạt động dự định sẽ hoàn thành trong tháng. Cứ mỗi 6 tháng, các phòng ban trình bày báo cáo và kế hoạch hoạt động của mình cho Ban quản lý và các thành viên điều hành của Mạng lưới Nông dân Nòng cốt để được xét duyệt và thông qua. Tất cả những hoạt động được thực hiện tuân thủ theo các điều lệ đã được được phê duyệt và pháp luật Việt Nam.
CEGORN có 8 nhân viên toàn thời gian, 2 nhân viên bán thời gian và 3 nhân viên tập sự,
trong đó bao gồm Giám đốc và Phó Giám đốc – là thành viên của Ban Giám Đốc. CEGORN còn nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia bên ngoài và các nhân viên bán thời gian từ những tổ chức trực thuộc VUSTA , bao gồm CHESH, SPERI và TEW. Đồng thời CEGORN cũng nhận được sự trợ giúp từ Mạng lưới Nông dân Nòng cốt – mạng lưới của những nông dân đến từ các vùng khác nhau của tỉnh Quảng Bình. Mạng lưới Nông dân Nòng Cốt có 14 điều phối viên tham gia và hỗ trợ thực hiện các hoạt động của CEGORN, dựa trên những yêu cầu của chương trình dự án. Mạng lưới này đã trở thành lực lượng nòng cốt quan trọng của CEGORN kể từ năm 1997.
Ban Hành chính và Tài chính
Ban Hành chính và Tài chính gồm 3 nhân viên, chịu trách nhiệm trong các hoạt động:
·         Tiếp nhận và trả lời các cuộc gọi và yêu cầu
·         Quản lý nhân sự
·         Hỗ trợ hậu cần
·         Quản lý tài chính
·         Kiểm toán tài chính hàng năm
·         Kế toán
·         Làm việc với các nhà tài trợ và các nguồn tài trợ bn Hành chính và Tài chính hoạt động tuân thủ theo pháp luật Việt Nam. Ba đến sáu tháng một lần, CEGORN thực hiện một cuộc kiểm toán nội bộ. Hàng năm, CEGORN tiến hành kiểm toán độc lập để đảm bảo hoạt động quản lý tài chính.
+ Ban Phát triển Cộng đồng 
Ban Phát triển Cộng đồng triển khai các hoạt động với sự cộng tác của Mạng lưới Nông dân Nòng cốt. Ban có 3 nhân viên toàn thời gian và 1 nhân viên bán thời gian, trong đó bao gồm Giám đốc và Phó Giám đốc. Ban Phát triển Cộng đồng chịu trách nhiệm trong các hoạt động:
·         Hỗ trợ pháp lý liên quan đến quyền sở hữu và sử dụng đất, các luật tục, bảo vệ bằng sáng chế, đăng ký thương hiệu và các luật liên quan về  kinh doanh thương mại cũng như tiếp thị cho các chuỗi giá trị sản phẩm.
·         Quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đất, rừng và mở rộng tri thức về sinh thái nhân văn.
·         Hỗ trợ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, vườn thuốc nam, vườn rừng cộng đồng, chăn nuôi, làm vườn, cảnh quan và xây dựng.
·         Tổ chức các khóa tập huấn cho nông dân, đẩy mạnh các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ (ToT) và hỗ trợTrường học thực địa.
·         Tiếp thị và quản lý chuỗi giá trị
·         Phát triển doanh nghiệp vi mô
+ Ban Nghiên cứu và In Ấn
Ban Nghiên cứu và In ấn hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học và các chuyên gia đầu ngành bên ngoài để tiến hành các nghiên cứu về rừng cộng đồng, phân cấp, thực hành canh tác hữu cơ, ….để đăng tải trên các trang mạng, báo chí, trong các bài báo cáo và thuyết trình tại các hội thảo và các khóa tập huấn. Nghiên cứu được tiến hành bởi 02 cán bộ, 01 nhân viên bán thời gian và 01 thực tập sinh, với sự hỗ trợ của Mạng lưới Nông dân nòng cốt.
Ban Nghiên cứu và In ấn chịu trách nhiệm trong các hoạt động:
·         Nâng cao kiến thức và hiểu biết về vấn đề về đất, rừng, bao gồm xâm chiếm đất, độc canh và quản lý rừng hiệu quả.
·         Nâng cao kiến thức và hiểu biếtcác vấn đề văn hóa, và kinh tế -xã hội.
·         Phổ biến các số liệu và tài liệu phục vụ mục đích vận động hành lang và quảng cáo.
·         Cung cấp số liệu thực tiễn và những kết quả đạt được trong triển khai các chương trình thực địa.

+ Ban Vận động chính sách
Ban Vận động chính sáchbao gồm 02 nhân viên toàn thời gian và 01 nhân viên bán thời gian, chịu trách nhiệm trong các vấn đề sau:
·         Các vấn đề về dân sự xã hội: Vận động các nhà hoạch định chính sách trong việc tạo lập khung pháp lý cho các tổ chức cơ sở.
·         Các nhu cầu và mối quan tâm liên quan trực tiếp đến các cấp cơ sở, bao gồm giao đất, luật tục truyền thống và rừng cộng đồng.
Trường học thực địa
Trường học thực địa, hay còn gọi là Trung tâm Phát triển Năng lực Cộng đồng (CCCD), là một trung tâm đào tạo mà tại đó, các thành viên trong cộng đồng cũng nhưcác nông dân có thể thu thập được kiến thức và những kinh nghiệm bước đầu từ các cán bộ của trung tâm về canh tác hữu cơ, thuốc nam, vườn rừng cộng đồng, chăn nuôi, làm vườn, cảnh quan và xây dựng. Trường học thực địa bao gồm 3  nhân viên toàn thời gian, một nhân viên bán thời gian và 2 nhân viên tập sự, đồng thời chịu trách nhiệm trong các hoạt động:
·         Hỗ trợ các buổi tập huấn và các buổichia sẻ kiến thức từ các chuyên gia, các tình nguyện viên và từ các thành viên của mạng lưới Nông dân nòng cốt.
·         Làm việc với Mạng lưới Nông dân Nòng cốt để thu thập các mô hình thử nghiệm và những bài học kinh nghiệm từ các nông dân trong vùng, và tổ chức chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình trên.
·         Hỗ trợ kỹ thuật trong canh tác hữu cơ, thuốc nam, vườn rừng cộng đồng, chăn nuôi, làm vườn, cảnh quan và xây dựng
·         Xây dựng kế hoạch và chương trình tập huấn cho cán bộ CCCD
·         Nghiên cứu các trường hợp cụ thể và bài học kinh nghiệm từ các vùng sinh học và vùng cộng đồng khác nhau.
+ Mạng lưới Nông dân Nòng cốt
Mạng lưới Nông dân Nòng cốt được thành lập năm 1997 và hoạt động như một mạng lưới hỗ trợ cộng đồng và hoạt động cùng với CEGORN. Mạng lưới Nông dân Nòng cốt tìm hiểu, xác định những vấn đề trong cộng đồng, như đất đai, an ninh và thực thi chính sách, đồng thời giúp đề xuất những vấn đề cần ưu tiên giải quyết với CEGORN. Đồng thời, mạng lưới cũng hoạt động  như những cố vấn cho CEGORN, trong việc tư vấnvà tìm giải pháp cho những vấn đề mà cộng đồng đang gặp phải. Những thành viên trong mạng lưới hoạt động cùng với các cán bộ CEGORN ở từng phòng ban của CEGORN. 2 nhân viên tập sự của CEGORN cũng là thành viên của Mạng lưới Nông dân Nòng cốt và được xem là những ứng viên tốt của Ban Điều Phối.
Mạng lưới Nông dân Nòng cốt gồm có 4 đơn vị trực thuộc mà mọi nông dân đều có thể tham gia : Mạng lưới thuốc Nam, Mạng lưới Đất Rừng, Mạng lưới Sản phẩm Hữu cơ và Quỹ Tín dụng Vi mô. Mỗi mạng lưới tập trung vào các mảng chính sách, sản xuất, tiếp cận thị trường, quản lý và kiến thức kỹ thuật. Trong các đơn vị trực thuộc, các đại diện được lựa chọn để trở thành thành viên của Ban Điều phối. Các thành viên trong cộng đồng có thể cùng lúc tham gia nhiều đơn vị trực thuộc.