02 chuyên gia độc lập, có kiến thức về công nghệ thông tin. (Tư vấn chính và tư vấn phụ)
Có kinh nghiệm 2-5 năm trong quá trình xây dựng, quản lý và vận hành trang web.
Ưu tiên người có kinh nghiệm giảng dạy trong vòng 2-3 năm về công nghệ thông tin và kỹ năng khai thác thông tin.
Có hiểu biết về Luật Tiếp cận thông tin.
Ưu tiên các cá nhân đã từng thiết lập trang thông tin điện tử của địa phương.
Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên Vùng cao Số 09, đường Lê Lợi, Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình  
ĐT: 84-2323864115            
Email: cegorn@cegorn.org
Website: www.cegorn.org

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tập huấn kỹ thuật vận hành Website cho cán bộ kỹ thuật của UBND xã Xuân Trạch và Hướng dẫn cho cán bộ và đại diện người dân tại các thôn về phương pháp truy cập và tìm kiếm thông tin trên cổng thông tin điện tử

1. Đặt vấn đề

Tiếp cận thông tin là quyền cơ bản của công dân, quyền này đã được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013, Luật Tiếp cận thông tin 2016 … và các Nghị định, Thông tư liên quan. Để tăng cường, ngoài việc thông qua và thực hành các chính sách thì Việt Nam đã thực hiện từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng cung cấp thông tin, đặc biệt là cơ sở hạ tầng cung cấp thông tin trực tuyến với các cổng thông tin điện tử chính phủ, các cơ quan trung ương và địa phương.

Nhằm thực hiện tốt những vấn đề này, trong thời gian qua, xã Xuân Trạch, thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình với sự hỗ trợ của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình, Liên minh đất rừng FORLAND đã và đang nỗ lực xây dựng và hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của địa phương. Tuy nhiên, do nguồn lực và kỹ thuật hạn chế, bộ phận phụ trách vận hành cổng thông tin điện tử đa số là cán bộ kiêm nhiệm nên cần thiết phải có đội ngũ hỗ trợ để chuẩn hóa cơ sở nền tảng và hướng dẫn thực hiện cũng như khai thác hiệu quả các thông tin trên trang.

Chính vì vậy, nhằm chuẩn hóa hệ thống cổng thông tin điện tử và nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật trong quản lý trang web, cập nhật đầy đủ các thông tin theo quy định, trong đó có các quy định của Luật Tiếp cận thông tin; Nâng cao kỹ năng khai thác thông tin hiệu quả cho cán bộ và người dân địa phương, Liên minh Đất rừng (FORLAND), Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên vùng cao (CEGORN) triển khai các hoạt động “Hỗ trợ xây dựng hệ thống cung cấp thông tin cho người dân” và “Tập huấn kỹ thuật vận hành Website cho cán bộ kỹ thuật của UBND xã Xuân Trạch; Hướng dân cho đại diện người dân tại các thôn về phương pháp truy cập và tìm kiếm thông tin trên cổng thông tin điện tử”.

Hoạt động thuộc dự án “Hỗ trợ các tổ chức XHDS ứng phó với COVID-19 & thúc đẩy tự do biểu đạt ở Việt Nam” do Liên minh Châu âu tài trợ và tổ chức Oxfam là đối tác chính tại Việt Nam.

Các hoạt động gồm:

 1. Hỗ trợ xây dựng và chuẩn hóa hệ thống cổng thông tin điện tử xã Xuân Trạch.
 2. Tập huấn kỹ thuật cho cán bộ quản lý và vận hành hệ thống cổng thông tin điện tử.
 3. Hỗ trợ cán bộ quản lý và vận hành cổng thông tin điện tử cập nhật các thông tin lên trang.
 4. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho người dân và cán bộ xã Xuân Trạch khai thác và sử dụng cổng thông tin điện tử hiệu quả.

2. Mục tiêu

Đối với hoạt động “Hỗ trợ xây dựng hệ thống cung cấp thông tin cho người dân” cần:

 1. Có được hệ thống cổng thông tin điện tử thân thiện, đầy đủ, đảm bảo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, đảm bảo nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân.
 2. Hỗ trợ quá trình cập nhật thông tin lên cổng thông tin điện tử.

Đối với hoạt động  “Tập huấn kỹ thuật vận hành Website cho cán bộ kỹ thuật của UBND xã Xuân Trạch; Hướng dẫn cho đại diện người dân tại các thôn về phương pháp truy cập và tìm kiếm thông tin trên cổng thông tin điện tử”.

 1. Đội ngũ kỹ thuật vận hành trang web nắm được kỹ năng vận hành và tự vận hành được cổng thông tin điện tử.
 2. Cán bộ và người dân địa phương nắm được kỹ năng khai thác thông tin hiệu quả trên cổng thông tin điện tử và sử dụng, sàng lọc thông tin trên internet.
 3. Có bản kế hoạch truyền thông về khai thác và sử dụng hiệu quả thông tin trên cổng thông tin điện tử cho cộng đồng.

3. Sản phẩm thu được

– Có bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sử dụng và vận hành cổng thông tin điển tử (đối với phiên bản đang hiện hành).

– Tài liệu hướng dẫn khai thác thông tin trên cổng thông tin điện tử và sử dụng, sàng lọc thông tin trên intenet.

– Báo cáo tập huấn.

4. Đối tượng và tiến trình

Đối tượng:

 • Cán bộ phụ trách kỹ thuật quản lý và vận hành trang thông tin điển tử: 3-5 người
 • Cán bộ UBND xã, Đại diện cộng đồng: 15 -25 thành viên

Tiến trình của hoạt động

– Hoạt động 1: Xây dựng và hoàn thiện cổng thông tin điện tử (hoàn thành cơ bản trước 20/3/2021)

– Sau khi kết thúc hoạt động 1, sẽ tiến hành hoạt động 2: Tập huấn kỹ thuật cho kỹ thuật viên phụ trách quản lý và vận hành trang cổng thông tin điện tử. (trước 23/3/2021)

– Sau khi kết thúc hoạt động 2, tiến hành hoạt động 3: Tập huấn, hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin hiệu quả trên cổng thông tin điện tử và sử dụng, sàng lọc thông tin trên internet cho cán bộ và đại diện cộng đồng xã Xuân Trạch.

5. Phương pháp và công cụ                   

– Xác định những phần còn thiếu sót và chưa hợp lý tại cổng thông tin điện tử, thảo luận với chuyên gia và đại diện địa phương để thực hiện cập nhật, bổ sung hợp lý, đảm bảo tính tiện lợi.

– Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật theo phương pháp hướng dẫn cầm tay chỉ việc.

– Tổ chức tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm và thực hành khai thác và sử dụng thông tin trên cổng thông tin điện tử và thực hành lấy phiếu, điền phiếu yêu cầu cung cấp thông tin từ cổng thông tin điện tử.

– Sử dụng phiếu khảo sát đánh giá đầu và sau khi khóa tập huấn kết thúc để đánh giá chất lượng khóa tập huấn.

6. Tiêu chí lựa chọn chuyên gia

 • Nhóm hoặc các chuyên gia độc lập, có kiến thức về công nghệ thông tin.
 • Có kinh nghiệm 2-5 năm trong quá trình xây dựng, quản lý và vận hành trang web.
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm giảng dạy trong vòng 2-3 năm về công nghệ thông tin và kỹ năng khai thác thông tin.
 • Có hiểu biết về Luật Tiếp cận thông tin.
 • Ưu tiên các cá nhân đã từng thiết lập trang thông tin điện tử của địa phương.

7. Dự toán

Tổng số công cho nhóm chuyên gia là 22 công bao gồm:

 • 12 công hỗ trợ thiết kế và hoàn thiện cổng thông tin điện tử
 • 08 hướng dẫn kỹ thuật/tập huấn cho nhóm kỹ thuật viên
 • 02 công tập huấn kỹ năng khai thác thông tin trên cổng thông tin điện tử
  (Tư vấn chính: 12 công, tư vấn phụ 10 công)

Lưu ýCác công trên đã bao gồm công biên soạn tài liệu và viết báo cáo.

Các ứng viên nộp thư ứng tuyển trước ngày 08/3/2021

Qua email:Cegorn@cegorn.org

Hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu điện địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên vùng cao (CEGORN), Số 09, đường Lê Lợi, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.