Để thực hiện dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội vào tiến trình thực hiện Luật Tiếp cận thông tin” Liên minh đất rừng FORLAND cần tuyển Tuyển tư vấn truyền thông quản lý trang web “tôi biết”.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Vị trí Tư vấn
Nhiệm vụ chính Quản lý fanpage “Tôi biết”
Địa điểm Hà Nội
Thời gian 8/2018 – 3/2019

 

 1. Thông tin chung

Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ký duyệt và thông qua, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Luật quy định việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Để tăng cường hiệu quả thực thi Luật Tiếp cận thông tin ở cấp cơ sở, Liên minh Đất rừng (FORLAND) triển khai dự án: “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội vào tiến trình thực hiện Luật Tiếp cận thông tin”  với mục tiêu là hỗ trợ các tổ chức xã hội (TCXH) trực thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam (VUSTA) và cộng đồng địa phương tham gia tích cực vào tiến trình thực thi Luật Tiếp cận thông tin để bộ Luật này nhanh chóng đi vào cuộc sống, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân và các cơ quan thực thi chính sách các cấp.

Mục tiêu: Mục tiêu chung của dự án là góp phần nâng cao hiệu quả thực thi Luật Tiếp cận thông tin khi Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.

Các mục tiêu cụ thể là:

 • Nâng cao kiến thức sự hiểu biết của các tổ chức xã hội và cộng đồng về quá trình xây dựng và ban hành Luật Tiếp cận thông tin.
 • Tăng cường sự tham gia chủ động và tích cực của các TCXH và cộng đồng địa phương vào việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin.

Để triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo mục tiêu trên, Trung tâm nghiên cứu kiến thức bản địa và phát triển cần tuyển 01 tư vấn phụ trách truyền thông cho các hoạt động của dự án.

 1. Mục tiêu

Tư vấn sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

 • Quản lý trang fanpage “Tôi biết”: viết bài, cập nhật tin tức, quản lý fanpage
 • Xây dựng các chương trình truyền thông theo các sự kiện của dự án
 1. Nhiệm vụ cụ thể
Nhiệm vụ Mô tả Thời gian Địa điểm
Quản lý fanpage “Tôi biết” –          Viết bài, đăng bài về chủ đề liên quan tới Tiếp cận thông tin

–          Quản lý fanpage

–          Thiết kế các chương trình truyền thông phù hợp cho fanpage về chủ đề trên

 

8/2018 – 3/2019

 

Hà Nội

 

 1. Sản phẩm và chi trả
Chi trả Sản phẩm Thời gian
100% Fanpage với tin bài cập nhật 31/3/2019
 1. Nơi làm việc

Hà Nội

 1. Thời gian

1 ngày/tháng, từ 8/2018 – 3/2019

 1. Yêu cầu tư vấn
  • Kinh nghiệm
   • Có bằng đại học báo chí hay bằng cấp có liên quan
   • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc về truyền thông, quản lý fanpage
   • Có kinh nghiệm lĩnh vực phát triển, cộng đồng, giám sát thực thi Luật
 1. Hồ sơ ứng tuyển

Ứng cử viên quan tâm gửi hồ sơ ứng tuyển chứng minh năng lực gồm:

 • Thư ứng tuyển
 • CV với ít nhất 03 người giới thiệu

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: pkdung@cird.org.vn.