post

Dự án thành lập và hỗ trợ vận hành các nhóm giám sát cộng đồng tại xã Sơn Thọ với mục tiêu có được hệ thống giám sát quản trị đất đai của công dân cộng đồng tại cơ sở được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc và quyền tham gia giám sát của công dân trong quá trình thực hiện Luật Đất đai ở địa phương.

Tính đến nay dự án đã hỗ trợ và vận hành hai nhóm giám sát được 8 tháng, các nhóm cũng đã có được các kết quả ban đầu về hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong các nội dung giam sát và quản trị đất đai trên địa bàn. Tại địa bàn thôn 7 thuộc xã Sơn Thọ huyện Vũ Quang nhóm giám sát số 2 đã tiến hành thu thập thông tin các hộ gia đình có các vướng mắc xảy ra liên quan đến nội dung quản trị đất đai trên địa bàn thôn cũng như đã hỗ trợ các hộ gia đình này khuyến nghị lên các cấp chính quyền giải quyết các vấn đề vướng mắc. Hiện nay tại thôn 7 xã Sơn Thọ có 28 hộ gia đình có các vấn đề bất cập cần được giải đáp từ cơ quan chức năng.

Mục tiêu của chương trình hội thảo đối thoại là nhằm giải quyết những vướng mắc của người dân về quản trị đất đai tại địa phương. Cũng xem như đó là cầu nối giữa các phòng ban chức năng và người dân để giải đáp các thắng mắc cũng như mây thuẫn về nội dung này. Ngoài ra đây cũng là một hoạt động truyền thông nhằm tăng cường năng lực và nhận thức cho người dân trên địa bàn.

Kết quả đạt được sau hội thảo bao gồm 2 kê quả chính sau

  1. Hội thảo đã nghe báo cáo kết quả quản trị đất đai trên địa bàn xã Sơn Thọ do đại diện UBND xã báo cáoKết quả đạt được của hoạt động quản trị đất đai tại địa phương trong nhưng năm vừa qua khá tốt, đối với các hộ gia đình từ thôn 1 đến thôn 4 hầu như đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không có các hiện tượng sai sót hay tranh chấp nhau về quyền sử dụng đất tại đấy. Đối với các hộ từ thôn 5 đến thôn 7, đây là khu vực định cư mới trong năm 2013 vừa rồi có chủ trương và chính sách của nhà nước và sựu kết hợp hỗ trợ của dự án. Địa phương đã tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hiện trạng sử dụng của các hộ dân tại địa phương. Theo thống kế của phòng địa chính xã thì hiện nay trên địa bàn xã còn có 56 hộ gia đình còn xảy ra vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc tranh chấp đất đi có liên quan. Hiên nay các phòng ban chức năng đang tiến hành thu thập các hồ sơ để tiến hành giải quyết các vấn đề tồn đọng tại địa phương.

    Nhìn chung tình hình về quản trị đất đai tại địa phương là bình ổn, không có các vụ tranh chấp kiện tụng khiếu nại lớn liên quan đến vấn đề đất đai, các hộ gia đình có vấn đề về đất đai hiện nay đang trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ để tiến hành xử lý.

  2. Hoạt động giám sát của 2 ban giám sát:– Với ban giám sát thôn 2: Thu thập thông tin 07 hộ dân về các nội dung thu thuế, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu thập thông tin cơ bản quy hoạch và giá đất tại các cấp chính quyền.  Trong đó, hỗ trợ trực tiếp cho 2 hộ liên quan đến đối tượng hộ và mức thuế khi chuyển đổi đất sang đất ở.Hiện ban giám sát đang làm việc với Địa chính xã, Ban Văn hóa LĐTBXH xã rà soát tìm hiểu thông tin về nguồn gốc đất, và đối tượng hộ tại thời điểm các hộ làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất để được cấp GCNQSDĐ.- Với ban giám sát thôn 7: đã tìm hiểu thông tin về cấp giấy chứng nhận QSDĐ thông qua xóm trưởng (50 hộ/115 hộ của thôn), từ thông tin được cung cấp ban đã sàng lọc được 36 hộ đang có vấn đề liên quan đến thủ tục cấp đất. Ban giám sát đã đi khảo sát trực tiếp tại hộ được 20/36 hộ và trong quá trình thực hiện ban giám sát đã và đang hỗ trợ cho 6 hộ giải quyết vấn đề mà các hộ đang vướng mắc.

Tại buổi hội thảo – đối thoại đã có các cơ quan thông chí đến đưa tin hoạt động
1. Đài truyền hình tỉnh Hà Tĩnh

2. Đài truyền hình huyện Vũ Quang

Trả lời