post

Hội thảo được tổ chức bới Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam (VUSTA) và Liên minh Đất rừng (FORLAND) phối hợp tổ chức vào ngày 4 tháng 4 năm 2017. Đây là hoạt động đóng góp lấy ý kiến cho Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng (sửa đổi), hội thảo sẽ trình bày và thu thập các ý kiến tham luận về vấn đề này.

Hình ảnh hoạt động hội thảo

Luật bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) là một trong các văn bản quy phạm pháp luật đóng vai trò rất lớn đối với việc bảo vệ và phát triển rừng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội, kinh tế với các cộng đồng gần rừng, cuộc sống dựa vào rừng. Cùng với sự phát triển của xã hội, xu hướng hội nhập với thế giới đòi hỏi hệ thống pháp luật cần phải thay đổi, trong đó luật bảo vệ và phát triển rừng 2004 cũng được điều chỉnh, sửa đổi.

      Việc điều chỉnh luật bảo vệ và phát triển rừng được chính phủ giao cho Tổng cục lâm nghiệp dự thảo đến nay đã qua 5 lần góp ý chỉnh sửa về nội dung dự thảo có những thay đổi tích cực cả về bố cục và nội dung. Dự thảo đã được Uỷ ban khoa học công nghệ và môi trường đã thẩm định sơ bộ. Uỷ ban thường vụ quốc hội đã họp cho ý kiến về dự thảo luật bảo vệ và phát triển rừng và đề nghị Uỷ ban khoa học công nghệ và môi trường Quốc hội cần có báo cáo thẩm định chính thức, Ban soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo luật và trình quốc hội để thông qua.

      Trong thời gian qua Liên hiêp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và liên minh đất rừng đã tổ chức nhiều buổi hội thảo, tham vấn cộng đồng, tổng hợp ý kiến của các chuyên gia nhằm đóng góp các ý kiến cho dự thảo luật. Để tiếp tục có những đóng góp quan trọng tiếp theo cho dự thảo luật, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỷ thuật Việt Nam phối hợp với liên minh đất rừng tổ chức hội thảo

Mục tiêu hội thảo đặt ra nhằm cung cấp thông  tin tham vấn từ chính quyền địa phương các cấp, các đơn vị quản lý nhà nước về Lâm nghiệp tại cơ sở và cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân các vấn đề liên quan Dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi  cho các thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam và các đại biểu quốc hội, qua đó tiếp tục xây dựng, thống nhất các nội dung và lộ trình tư vấn , phản biện cho Dự thảo Luật BV&PTR (sửa đổi).

 

Tiến Mạnh

Trả lời