CEOGORN TUYỂN CÁN BỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN

Vị tríQuản lý tài chính dự án
Dự ánTăng cường tiếp cận quản lý sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số
Đơn vị tài trợLiên minh Châu Âu (EU)
Nhiệm vụ chínhXây dựng kế hoạch lập ngân sách dự toán chi để thực hiện dự ánQuản lý tài chính,văn phòng dự ánLàm báo cáo tài chính dự án gửi tổ chức điều phối theo yêu cầuChịu trách nhiệm về quản lý chứng từ dự án, làm việc với kiểm toán
Địa điểmTỉnh Quảng Bình –  Kon Tum
Thời gian10/2020 – 10/2023 (15% ngày làm việc hành chính tương đương 4 ngày/tháng)
Read More
post

TUYỂN TƯ VẤN – KHẢO SÁT DỰ ÁN

Số lượng: 01 người
Nhiệm vụ: Khảo sát – đánh giá về hiện trạng quản lý, sử dụng các diện tích đất đai do các công ty nông, lâm nghiệp trả về cho địa phương, xác định địa bàn cụ thể để triển khai dự án tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
Yêu cầu:
– Đã từng tham gia các hoạt động giao đất, giao rừng ở thực địa
– Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm về giao đất giao rừng cho cộng đồng bào dân tộc thiểu số
– Có ít nhất 5 năm làm việc về quản lý rừng cộng đồng
– Nắm vững các quy trình của Luật đất đai, Luật Lâm nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam về giao đất, giao rừng cho cộng đồng, người dân.
– Có kinh nghiệm trong viết báo cáo

Read More

TUYỂN CÁN BỘ CHƯƠNG TRÌNH: Tăng cường tiếp cận quản lý sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số

Vị tríCán bộ chương trình
Dự ánTăng cường tiếp cận quản lý sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số
Đơn vị tài trợLiên minh Châu Âu (EU)
Nhiệm vụ chínhXây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động và lập ngân sách dự toán chi để thực hiện dự ánLàm việc với các đối tác địa phương, đơn vị tư vấn để thực  hiện hoạt động dự án theo kế hoạchHỗ trợ nâng cao năng lực cho Mạng lưới rừng cộng đồng, cộng đồng dân tộc thiểu số và đội ngũ cán bộ chính quyền địa phương, các công ty nông lâm nghiệp.Tham gia vào các hoạt động giao đất giao rừng cho công đồng dân cư thôn trên địa bàn thực hiện Dự ánViết báo cáo kỹ thuật các hoạt  động dự án và báo cáo dự án gửi tổ chức điều phối theo yêu cầu
Địa điểmTỉnh Kon Tum
Thời gian10/2020 – 10/2023 (35% ngày làm việc hành chính tương đương 8 ngày/tháng)
Read More