post

HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN: CÔNG DÂN GIÁM SÁT QUẢN TRỊ ĐẤT ĐAI – HỢP PHẦN TẠI HÀ TĨNH

Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi với hàng loạt quá trình tái cơ cấu ngành nghề, sắp xếp lại quy mô và phương thức sản xuất; cùng với đó là tiến trình đô thi hóa, công nghiệp hóa yêu cầu sự chuyển đổi mục đích sử dụng, tái phân bổ quyền sử dụng đất diễn ra ở khắp nơi trên toàn quốc. Xu hướng này dẫn đến sự biến động lớn về quy hoạch và chuyển đổi quyền sử dụng đất đai trong hơn hai thập kỷ qua.

Thực tế cho thấy, trong những năm qua rất nhiều sự việc đã xảy ra xuất phát từ những mâu thuẫn liên quan đến đất đai. Phần lớn trong số đó là xuất phát từ việc người dân không đồng thuận với phương án đền bù, bồi hoàn giá trị do cơ quan nhà nước quy định. Một trong những lý do dẫn đến việc người dân chưa đồng thuận là xuất phát từ việc họ không nắm bắt được thông tin kịp thời, không được tham vấn và trao đổi một cách thấu đáo. Read More