post

UBKHCNMT Quốc Hội Làm Việc Với ĐH Lâm Nghiệp

Vừa qua tại Đại học Lâm Nghiệp Hà Nội UBKHCNMT QH đã tiến hành làm việc chia sẻ các nội dung đánh giá về góp ý cho dự thảo luật bảo vệ và phát triển rừng. Các ý kiến đóng góp và nội dung được xây dựng trong dự thảo luật mới được đưa vào trong dự thảo cũng như các thông tin ý kiến trái chiều. Read More