post

Ngày 15.11.2017 Quốc Hội  thông qua Luật Lâm Nghiệp thay thế cho Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004. Luật sẽ chính thức đi vào áp dụng vào 01.01.2019, quá đó các nghị định và thông tư hướng dẫn thực thi cũng như các chính sách liên quan đến luật sẽ được các địa phương và chính phủ ban hành phu hợp với hoạt động bảo vệ và phát triển rừng. Quỹ sáng kiến MRLG là quỹ hổ trợ các nước thuộc khu vực sông MeKong về hoạt động quản trị đất đai, trong đó tập trung chính ở 3 nước Việt Nam, Lào và Cambodia. Tại Việt Nam Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển thực hiện dự án ‘’ Tham gia cung cấp thông tin, tư vấn phản biện và thẩm tra dự án Luật lâm nghiệp ở Việt Nam’’.

Với mục đích tăng cường năng lực người dân mỗi địa phương có thêm các kỹ năng đóng góp các ý kiến của mình vào chính sách quản lý và bảo vệ rừng phù hợp với từng địa phương Trung tâm CIRD Phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và kỷ thuật các tỉnh Cao Bằng, Đăk Nông, Thừa Thiên Huế tổ chức khóa tập huấn ‘’nâng cao các kỹ năng phân tích chính sách, truyền thông các khuyến nghị chính sách về Luật Lâm nghiệp cho các nông dân nồng cốt để chuyển tải các thông điệp của mình đến với cơ quan xây dựng và ban hành chính sách” cho các nông dân nòng cốt tại 3 tỉnh Cao Bằng, Đăk Nông, Thừa Thiên Huế.

Với mục tiêu:

Nâng cao năng lực cho các nông dân nòng cốt về

  • Các kiến thức về luật lâm nghiệp, nội dung liên quan đến luật tục, các chính sách hỗ trợ cộng đồng dan tộc miền núi.
  • Nâng cao năng lực cho người dân về kỹ năng truyền thông báo cáo, các kỹ năng truyền thông cộng đồng.

DSCN1488

Chương trình tập huấn triển khai các nội dung tập huấn như sau:

  •  Tập huấn các kiến thức về chính sách lâm nghiệp có liên quan đến cộng đồng địa phương, luật tục,…
  • Tập huấn về các kỹ năng: Truyền thông cộng đồng, xây dựng khuyến nghị về các chính sách liên quan đến lâm nghiệp…

DSCN1493

Thời gian triển khai tập huấn tại Cao Bằng 22/12/2017, tại Thừa Thiên Huế là 29/12/2017 tại Đăk nông 16/01/2018

Một số hình ảnh triên khai tạp huấn

 

Tiến Mạnh

Trả lời