post

Hệ thống pháp luật về rừng và nghề rừng luôn đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay, trong đó rừng thể hiện cả vai trò kinh tế trong phát triển; cả vai trò xã hội trong xóa đói, giảm nghèo tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa; và cả vai trò bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 đã thực thi được hơn 10 năm, cái được cũng nhiều và cái chưa được cũng không ít, kể cả từ tên luật, phương pháp tiếp cận, phạm vi điều chỉnh, cũng như nhiều chính sách về rừng và nghề rừng của nước ta không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chưa tiếp thu được các thông lệ tốt trên thế giới. Nhu cầu xây dựng một Luật điều chỉnh về rừng và nghề rừng, thay thế cho Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 là cần thiết, chắc không cần thảo luận nhiều. Điều cần thảo luận vẫn là hình thức dưới dạng Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi hay một luật với tên gọi khác.

18-06-32_nnvn-3-rung-bi-ph

Việc điều chỉnh lại hệ thống pháp luật về rừng đã thu hút được sự quan tâm của không chỉ các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước, các cơ quan chuyên ngành pháp luật mà thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước, các hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, cũng như cộng đồng giới khoa học, chuyên gia. Trong thời gian vài năm qua, nhóm các tổ chức xã hội dưới tên Liên minh đất rừng (FORLAND), thường trực của nhóm là Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển (CIRD), đã có nhiều hoạt động tích cực trong tham vấn cộng đồng, nghiên cứu và đề xuất chính sách, pháp luật trong phạm vi bảo vệ và phát triển rừng.

Hiện nay, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đang tiến hành xây dựng Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) (Luật BV&PTR) cho phù hợp với yêu cầu của giai đoạn hiện nay. Nhóm FORLAND đã hợp tác chặt chẽ với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Tổng cục Lâm nghiệp (VN-Forest), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD), và Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (UBKHCNMT) đã có nhiều hoạt động hội thảo, tập trung ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia để đóng góp cho Dự thảo Luật BV&PTR (sửa đổi).

Tóm tắt thông điệp chính sách này được thực hiện trên cơ sở tập hợp đề xuất chính sách của FORLAND và chuyển thành các quy định của Luật BV&PTR (sửa đổi). Dưới đây là các nội dung chính của thông điệp.

 

Mời quý độc giả tải tài liệu về để xem đầy đủ các nội dung: Tài Liệu

Tiến Mạnh

Trả lời