post

Sau mấy năm không trở lại vùng đất này, hôm nay tôi lại có cơ hội đi cùng đoàn công tác của Trung tâm nghiên cứu bản địa và phát triển cuả Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam lên thăm cán bộ chiến sỹ Đồn BP 575 và bà con nhân dân Bản Rào Tre, xã Hương Liên, Bản Giàng, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Mới có mấy năm thôi nhưng vùng đất này đã đổi thay nhiều quá, anh em cán bộ chiến sỹ Đồn BP đã có chỗ ăn ở đàng hoàng, khang trang, đời sống vật chất tinh thần của bà con dân bản đã được cải thiện và nâng lên rất nhiều. Cám ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và Bộ đội BP Hà Tĩnh đã có sự quan tâm đặc biệt, tạo nên sự đổi thay cơ bản toàn diện cho bà con dân bản và vùng đất nơi biên cương của Tổ quốc.

Sau chuyến đi này tôi cũng có một số băn khoăn, suy nghĩ. Việc quan tâm giúp đỡ bà con dân tộc nâng cao nhận thức và đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất để nâng cao đời sống cho bà con là rất cần thiết và phải đươc tiếp tục quan tâm, nhưng điều quan trọng hơn là phải hướng dẫn, tạo việc làm cho bà con để bà con tự lực vươn lên, tự lao động sản xuất, bảo đảm cuộc sống cho mình, Nhà nước chỉ hỗ trợ ban đầu, sau này chỉ hỗ trợ một phần lúc khó khăn thì mới phát triển bền vững được và bà con mới có cuộc sống ôn̉ định, phát huy được tinh thần tự chủ, sáng tạo, không trông trờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nươc. Vấn đề thứ hai là trong khi đầu tư cơ sở vật chất xây dựng nhà cửa, công trình phúc lợi cho bà con cần giữ lại những nét đặc trưng về kiến trúc theo truyền thống văn hóa của họ. Việc tuyên truyền giáo dục, xây dưng nếp sống văn hóa mới cũng phải tôn trọng, duy trì phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và phong tục tập quán của bà con dân tộc ở đây. Nếu chúng ta làm tốt được những vấn đề trên, tôi tin rằng chúng ta sẽ giúp cho bà con ở hai bản trên phát triển tốt hơn và vẫn giữ vững được bản sắc văn hóa của dân tộc thiểu số ở vùng miền núi Hà Tĩnh.

Nguyen Trong Thang, Tien Manh

Trả lời