post

Tuần vừa qua, Trung tâm CIRD đã tham gia và đóng góp cho hội thảo về chiến lược phản ánh và phân tích giữa kỳ của dự án Dự án ‘Hợp tác trong việc cung cấp thông tin, phê bình và đánh giá dự thảo Luật lâm nghiệp Việt Nam’. Hội thảo được tổ chức bởi Dự án Quản lý Đất đai Mê Kông (MRLG)  và có sự tham gia của các bên liên quan cùng hỗ trợ thực hiện dự án.

Dự án đang được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam (CSTE) cùng hợp tác thực hiện. Các chuyên gia của Liên minh FORLAND cũng tham gia phát biểu và đóng góp trong hội thảo này, như Giáo sư Đặng Hùng Võ,……

Hội thảo là một cơ hội quan trọng để phản ánh những thành tựu đạt được từ trước cho đến nay cho quá trình đóng góp và phản biện vào các chương trình và chính sách liên quan , như Luật lâm nghiệp vừa mới được Quốc hội thông qua cũng có sự đóng góp quan trọng trong của Liên minh Forland và dự án Quản trị đất đai Sông Mekong. Những người tham gia hội thảo đã xem xét những gì chúng ta có thể học hỏi từ dự án cho đến nay và xác định các bước tiếp theo cho dự án và quy trình vận động liên quan đến Quản trị Đất đai.

Tìm hiểu thêm về dự án FORLAND ở đây: http://mrlg.org/wp-content/uploads/2015/01/CL0PJKI.pdf

Nguồn hình ảnh www.unredd.net

Trả lời