Hội Thảo Tổng Kết Giai Đoạn I Dự Án Vận Động Chính Sách Luật Bảo Vệ Và Phát Triển Rừng

Hôm nay, ngày 27/4/2017 tại Thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An đang diễn ra hoạt động Hội thảo “TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN I DỰ ÁN VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (SỬA ĐỔI)” với sự tham gia của các chuyên gia thuộc các tổ chức trong mạng lưới FORLAND. Trong giai đoạn 1/2016 – 3/2017, FORLAND đã triển khai nhiều hoạt động liên quan đến chương trình Liên Minh vận động chính sách thông qua một số chương trình dự án được triển khai như dự án Al “Tiếp tục vận động sửa đổi, thay thế Luật Bảo vệ Phát triển rừng/Luật Lâm nghiệp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của hộ gia đình và cộng đồng;  dự án Al “Thúc đẩy tiến trình giám sát việc thu hồi và sử dụng quỹ đất lâm nghiệp được giao lại từ NLT quốc doanh cho người dân địa phương”; “Xây dựng và thể chế hóa Hướng dẫn giám sát thực hiện và đánh giá hiệu quả, tác động của thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở cấp địa phương” do Oxfam tài trợ.  Đặc biết giai đoạn tháng 82016 – 3/2017 FORLAND triển khai IF về: “Tham gia cung cấp thông tin, tư vấn phản biện và thẩm tra dự án luật lâm nghiệp (sửa đổi) ở Việt Nam ” giai đoạn I do MRLG tại trợ. Kết quả đạt được của các dự án trong năm qua thực sự đáng ghi nhận, thể hiện qua kết quả các hoạt động và sự hợp tác của các tổ chức thành viên trong mạng lưới.

Với sứ mệnh gắn bó với các vấn đề liên quan đến đất rừng, FORLAND đã và đang nỗ lực góp phần không nhỏ vào quá trình vận động sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Thời gian qua, nhiều khuyến nghị của FORLAND đã được các đại biểu Quốc hội chia sẻ trong các kỳ họp Quốc hội và được Ban soạn thảo lắng nghe và tiếp thu. Có thể nói FORLAND là cầu nối quan điểm, tiếng nói giữa người dân, chính quyền địa phương, cơ quan soạn thảo cũng như cơ quan ban hành luật. Hiện nay, FORLAND đã tạo được mối quan hệ hợp tác bền vững với các cơ quan liên quan và các chuyên gia.

 

                                                                                          Hoạt động trao đổi cùng các diễn giả.

Hoạt động tổng kết giai đoạn I của dự án IF “Tham gia cung cấp thông tin, tư vấn phản biện và thẩm tra dự án luật lâm nghiệp (sửa đổi) ở Việt Nam ” do MRLG tài trợ và với mục đích nhìn lại chặng đường hoạt động trong năm vừa qua và tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác để xây dựng nguồn lực cho FORLAND trong thời gian sắp tới, FORLAND kết hợp tổ chức hội thảo tổng kết Liên minh đất rừng giai đoạn 1/2016 – 3/2017 vào ngày 27/4/2017 tại Nghệ An. Hội thảo là cơ hội để các thành viên của mạng lưới gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai các hoạt động trong thực tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các nhà tài trợ nắm bắt lại một lần nữa hoạt động của Liên minh và góp ý cho các hoạt động của FORLAND trong tương lai.

 

                                                                 Chuyên gia Vũ Văn Mễ trả lời câu hỏi trao đổi

Hội thảo đã trải qua 1 ngày làm việc với 4 bài trình bày báo cáo tham luận về các nội dung tiến trình vận động chính sách, báo cáo kết quả hoạt động & kế hoạch của FORLAND, báo cáo MEL & Truyền thông, tham luận quyền hưởng dụng đất đai theo phong tục. Ngoài ra hội thảo cũng tổ chức hai cuộc tọa đàm với các chủ đề: những bất cập và kiến nghị cho dự thảo luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi, chủ đề quyền hưởng dụng rừng sản xuất là rừng tự nhiên, hội thảo cũng có được nhiều ý kiến đóng góp quan trọng của các đại biểu đến từ Hội đôngf dân tộc Quốc hội, VUSTA, Tổng cục Lâm nghiệp, OXFAM, MLRG, các tổ chức xã hội dân sự…

Hội thảo đã thảo luận và bàn về kế hoạch chiến lược hoạt động của liên minh trong giai đoạn mới trong những vấn đề hoạt động của liên minh, chiến lược hoạt động, nội dung thực hiện các dự án trong giai đoạn mới cũng được thảo luận tại hội thảo, vấn đề quản trị liên minh trong giai đoạn mới để phù hợp hơn, đồng thời kết nạp thành viên mới là tổ chức Tropenbos Vietnam là thành viên chính thức của liên minh.

Tiến Mạnh