Hội thảo “Chia sẻ kết quả nghiên cứu, đánh giá việc quản lý, sử dung đất đai có nguồn gốc từ nông Lâm trường Quốc doanh

Hôm nay 12/01/2018, tại TP.Huế Liên minh đất rừng phối hợp cùng với Hội đồng Dân tộc Quốc Hội tổ chức hội thảo “Chia sẻ kết quả nghiên cứu, đánh giá việc quản lý, sử dung đất đai có nguồn gốc từ nông Lâm trường Quốc doanh”

IMG_1548

Ngày 27 tháng 11 năm 2015 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 112/2015/QH13 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình và các cá nhân khác sử dụng”.

Nghị quyết được ban hành nhằm yêu cầu Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tăng cường hiệu lực quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai và nguồn tài chính, tài nguyên quốc gia thuộc các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng đất đai có nguồn gốc từ đất nông, lâm trường nhằm thực hiện nghiêm chỉnh chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát đánh giá của các cơ quan của Quốc, hội, ngày 9/9/2017 đến ngày 13/9/2017 Hội đồng Dân tộc Quốc Hội tổ chức hoạt động khảo sát đánh giá thí điểm việc thực hiện Nghị quyết 112/2015/QH13 với sự tham gia của các tổ chức trong Liên Minh Đất rừng (FORLAND) gồm Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức bản địa và Phát triển (CIRD); Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và phát triển Môi trường Bền Vững (SEED) thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Mục đích nhằm thu thập thông tin quá trình thực hiện Nghị quyết 112 của Quốc Hội và tiếp tục hoàn thiện khung giám sát, theo dõi, đánh giá nhằm tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh, xác định những những tồn tại, yếu kém, những khó khăn, bất cập cần phải tháo gỡ và đề xuất, kiến nghị.

Hội thảo nhằm tổng kết các kết quả giám sát hợp tác giữa liên minh Đất rừng và Hội đồng Dân tộc Quốc hội tại các tỉnh có các công ty Lâm nghiệp Nông Lâm trường Quốc Doanh. Ngoài ra hội thảo cũng là diễn đàn lắng nghe đóng góp các ý kiến từ đại biểu về các kết quả cũng như các khó khăn vướng mắc trong hoạt động cũng như tranh chấp về đất đai.

Các báo cáo liên quan đến hội thảo mời quý độc giả tải về theo đường dẫn sau:

Tài liệu