FORLAND – HỘI NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ BẤT CẬP GIỮA LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ LUẬT LÂM NGHIỆP

       Chiều hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp tầng 3, văn phòng Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, thành phố Hà Nội, Liên minh Đất rừng FORLAND tổ chức Hội Nghị Góp ý báo cáo rà soát, đánh giá sự bất cập giữa Luật Đất đai và Luật Lâm nghiệp. Tham dự hội nghị là các chuyên gia đầu ngành: Giáo sư Đặng Hồng Võ nguyên Thứ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ông Lê Công Lương Tổng Thư Ký liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Đại diện Tổng cục Lâm Nghiệp, Tổng cục Đất Đai, Đại diện Văn phòng bộ Nông nghiệp, các chuyên gia cao cấp đến từ MRLG, FORLAND, đại học Lâm Nghiệp Việt Nam.

      Hội nghị đã nghe Tiến sĩ Phạm Xuân Phương – Đại học Lâm Nghiệp, đại diện tổ nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển (CIRD) báo cáo kết quả rà soát, đánh giá sự bất cập giữa Luật Đất đai và Luật Lâm nghiệp. Báo cáo được xây dựng trong từ tháng 5/2018 đến tháng 9/2018 bởi tổ nghiên cứu của dự án “Cung cấp thông tin tư vấn phản biện và thẩm tra Luật Lâm nghiệp 2017” do chương trình quản trị Đất đai khu vực sông Mê Kong (MRLG) tài trợ. Báo cáo nghiên cứu nhằm Rà soát làm rõ những bất cập, mâu thuẫn giữa 2 Luật cả về mặt văn bản quy định và thực tiễn triển khai quy định về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai phù hợp với Luật Lâm nghiệp nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa hai luật, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi trong quá trình triển khai pháp luật trong cuộc sống.

Báo cáo thực  hiện trên 5 nhóm phạm vi rà soát liên qua đến Luật Lâm nghiệp 2017 và Luật Đất đai 2013 gồm : Những vấn đề chung; Quy hoạch; giao đất, giao rừng; cho thuê đất, cho thuê rừng; Chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng đất và rừng; Thống kê, kiểm kê, hệ thống thông tin về đất đai và rừng; Thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính liên quan đến đất và rừng.

Sau khi nêu ra các vấn đề mâu thuẫn, báo cáo đã đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách đất đai phù hợp giữa các quy định của Luật Lâm nghiệp và các nội dung trong Luật Đất đai.

Với nội dung Báo cáo của nhóm chuyện gia, Hội nghị đã nghe các phản biện và ý kiến đóng góp trong đó có 03 bài tham luận, phản biện góp ý từ Tiến sĩ Nguyễn Lâm Thành – Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội; ông Đoàn Minh Tuấn Vụ Trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra, Tổng cục Lâm nghiệp; bà Trần Ngọc Hoa, Phó vụ trường Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Văn phòng Quốc hội để hoàn thành báo cáo.