TUYỂN TƯ VẤN – KHẢO SÁT DỰ ÁN

Số lượng: 01 người
Nhiệm vụ: Khảo sát – đánh giá về hiện trạng quản lý, sử dụng các diện tích đất đai do các công ty nông, lâm nghiệp trả về cho địa phương, xác định địa bàn cụ thể để triển khai dự án tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
Yêu cầu:
– Đã từng tham gia các hoạt động giao đất, giao rừng ở thực địa
– Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm về giao đất giao rừng cho cộng đồng bào dân tộc thiểu số
– Có ít nhất 5 năm làm việc về quản lý rừng cộng đồng
– Nắm vững các quy trình của Luật đất đai, Luật Lâm nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam về giao đất, giao rừng cho cộng đồng, người dân.
– Có kinh nghiệm trong viết báo cáo

 1. Đặt vấn đề

Dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” do Liên minh Châu Âu tài trợ và được đồng thực hiện bởi các tổ chức Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA), Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên Vùng Cao (CEGORN), Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) và Oxfam tại Việt Nam trên địa bàn 2 tỉnh Lào Cai và Kon Tum trong giai đoạn từ 2020 – 2023.

Dự án sẽ cùng phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện 4 mô hình thí điểm giao đất, giao rừng cho cộng đồng từ nguồn quỹ đất và rừng được bàn giao cho địa phương trong quá trình sắp xếp lại hoạt động của các nông, lâm trường trên địa bàn các huyện Kon Rẫy, Kon Plong (Kon Tum), Bảo Yên, Văn Bàn (Lào Cai) với 2 mục tiêu chính: i) Tăng cường tiếp cận sử dụng và quản lý khoảng 1.500 ha đất lâm nghiệp và rừng có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương trên địa bàn hai tỉnh  từ việc thực hiện sắp xếp đổi mới công ty Nông lâm nghiệp theo các quy định hiện hành của pháp luật cho 15 cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý, sử dụng có hiệu quả; ii) Xây dựng 01 đề xuất Quy trình giao đất, giao rừng cho cộng đồng trên cơ sở tiếp cận về bình đẳng giới và sự tham gia, đồng thuận của cộng đồng dựa trên nguyên tắc  tự nguyện, trước, và được thông tin đầy đủ (FPIC) của cộng đồng trên cơ sở bài học kinh nghiệm từ thực hiện 4 mô hình thí điểm để khuyến nghị các cấp, ngành có liên quan phê duyệt áp dụng cho các địa phương khác.

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số”, nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu trên, Trung tâm CEGORN triển khai thực hiện hoạt động “Rà soát thông tin sơ bộ về đất đai tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum”. Để thực hiện hoạt động này, Trung tâm CEGORN cần tuyển một chuyên gia tư vấn khảo sát có kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai và lâm nghiệp.

 • Mục tiêu:

      Mục tiêu của đợt khảo sát nhằm thu thập thông tin, số liệu và hiện trạng quản lý, sử dụng các diện tích đất đai do các công ty nông, lâm nghiệp trả về cho địa phương. Xác định được diện tích và địa bàn thực hiện Dự án tại huyện Kon Rẫy.

 • Nội dung:
 • Làm việc với chính quyền địa phương huyện Kon Rẫy và các phòng, ban liên quan để thu thập thông tin về diện tích đất mà các công ty nông, lâm nghiệp trả về cho địa phương và thực trạng sử dụng diện tích đất địa phương đang quản lý.
 • Đi khảo sát thực địa tại các xã có diện tích đất đã được các công ty nông, lâm nghiệp trả về để xác định diện tích đất có thể thực hiện Dự án

        4. Kết quả mong đợi:
Có được thông tin sơ bộ về diện tích đất đai do các công ty nông lâm nghiệp trả về và hiện trạng quản lý, sử dụng của địa phương
– Xác định được địa bàn (các xã thuộc huyện Kon Rẫy) thực hiện Dự án

5. Thời gian và địa điểm:
– Thời gian: 05 ngày, từ 05 – 09/7/2021
Địa điểm: huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

6. Yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn khảo sát:
– Đã từng tham gia các hoạt động giao đất, giao rừng ở thực địa
– Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm về giao đất giao rừng cho cộng đồng bào dân tộc thiểu số
– Có ít nhất 5 năm làm việc về quản lý rừng cộng đồng
– Nắm vững các quy trình của Luật đất đai, Luật Lâm nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam về giao đất, giao rừng cho cộng đồng, người dân.
– Có kinh nghiệm trong viết báo cáo

7. Kinh phí chuyên gia tư vấn khảo sát:


– Kinh phí chuyên gia tư vấn khảo sát được lấy từ nguồn kinh phí Dự án: “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số”, cụ thể như sau:
– Tổng kinh phí: 22.000.000 đồng (hai mươi hai triệu đồng)

 • Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình khảo sát sẽ do Trung tâm CEGORN chi trả theo định mức tài chính của dự án.
 • Lưu ý: Chi phí trên đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân
  8. Kết quả và sản phẩm sau khảo sát:
 • Kế hoạch khảo sát
 • Báo cáo và các kết quả đạt được sau đợt khảo sát
  9. Trách nhiệm của Trung tâm CEGORN:
 • Liên hệ với chính quyền địa phương về việc thực hiện hoạt động khảo sát
 • Cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan đến quá trình khảo sát
 • Cử cán bộ dự án tham gia hỗ trợ.
 • Chuẩn bị công tác hậu cần: chi phí ăn, ở, văn phòng phẩm và phương tiện đi lại.
Thông tin liên hệ: Các ứng viên quan tâm đến công việc này, xin vui lòng gửi Sơ yếu lý lịch và chương trình sơ bộ đến địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Quản trị tài nguyên Vùng cao (CEGORN) Địa chỉ: số 09 Lê Lợi, Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: 0232.3684.115 Email: cegorn@cegorn.org trước ngày 22/6/2021