Sự tăng trưởng hòa nhập quan trọng đối với các nhà lãnh đạo APEC

Tuần trước, Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng. Oxfam xuất bản một báo cáo mới, Xác định lại sự tăng trưởng tổng thể ở Châu Á: APEC có thể đạt được một nền kinh tế mà không ai để lùi lại sau cuộc thảo luận tại APEC.

Báo cáo ghi nhận rằng trong ba thập kỷ qua, châu Á đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng kinh tế đáng kể và đói nghèo đã giảm đáng kể. Trong nhiều năm qua, tăng trưởng kinh tế đã mang lại nhiều lợi ích cho dân số, tuy nhiên gần đây sự bất bình đẳng đã gia tăng trong khu vực và do đó Oxfam đã kêu gọi các nhà lãnh đạo APEC thúc đẩy tăng trưởng toàn diện.

Chính phủ Việt Nam cũng công nhận tầm quan trọng của việc thúc đẩy tăng trưởng toàn diện tại hội nghị thượng đỉnh APEC. Đại sứ Bùi Thanh Sơn cho rằng ‘cần chú ý đến ba khía cạnh của sự hòa nhập kinh tế, tài chính và xã hội. Hiệu quả của từng chiều hướng sẽ giảm nếu hai bên còn lại không theo kịp. Ngược lại, hiệu quả nâng cao của một chiều sẽ gia nhập vào hai lĩnh vực kia. ‘

Oxfam nói các nhà lãnh đạo APEC phải đảm bảo rằng những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất có thể nói về chính sách và ra quyết định. CIRD ủng hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nông dân xa xôi và những người bị gạt ra ngoài lề, thông báo cho các nhà hoạch định chính sách và các quan chức chính phủ về tác động của các chính sách, đồng thời thúc đẩy kiến ​​thức bản địa và giá trị của người dân tộc thiểu số. CIRD đã hợp tác với Oxfam và nhiều tổ chức phi chính phủ khác trong công việc này và sẽ tiếp tục công việc này trong tương lai.

Xem báo cáo Oxfam ở đây: https://www.oxfam.org/en/research/redefining-inclusive-growth-asia

Đọc về Hội nghị chuyên đề APEC về thúc đẩy hội nhập kinh tế, tài chính và xã hội ở đây: https://www.apec2017.vn/ap17-c/press-release/apec-symposium-promoting-economic-financial-and-social-inclusion